Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Уведомление за инвестиционно предложение

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Уведомление за инвестиционно предложение за Изграждане на птицекланица до 500 бр. патици на час и обработка на месо до 1 т/час в поземлен имот № 025021 от землището на с.Оризово, общ. Братя Даскалови

Повече подробности за самото инвестиционно предложение може да научите от ТУК.

Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в срок до 19.11.2013 г. вкл. в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55. - ТУК.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...