Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Съобщение за публично обявяване

Съгласно чл.62, ал.3 от Закона за водите Кмета на Община Братя Даскалови публикува публично съобщения за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл.62, ал. 1 от Закона за водите).

В деловодството на Община Братя Даскалови е постъпило съобщение за публично обявяване, което публикуваме:

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води, чрез нови водовземни съоръжения - тръбен кладенец „СК1”, за напояване на посадъчен материал – декоративни дървета и храти в имот с номер 101004, местността „Ладовец” в землището на с.Сърневец, община Братя Даскалови, област Стара Загора.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...