Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Обявление

До населението на община Братя Даскалови

Уведомяваме Ви, че Община Братя Даскалови има следното инвестиционно предложение:
„Спортни атракциони към туристически маршрут пещера Чирпан бунар – Гранитски дъб – Момина могила с.Братя Даскалови”.

Конкретната цел е подобряване на физическата и екологическа среда на местните центрове. Общата цел, към която изпълнението на настоящото инвестиционно предложение се стреми е създаване на благоприятна среда за живот. Основната идея в парковата композиция е да създаде приятна среда за хора от всички възрастови групи – възможност както за туристи и гости на общината така и за населението на общината да спортуват и разглеждат забележителностите.

Проектът е насочен основно към създаването на спортен атракцион в селата Мирово и Оризово. Двете села са едни от най-големите по брой население в община Братя Даскалови. Нуждата от създаването на спортни атракциони е осезателна. Наравно с това в близост до двете села има значителен брой природни забележителности, които при една по-широка информираност биха довели до значителен прираст на туристите посещаващи общината. Предвижда се да бъде изградено многофункционално спортно игрище в село Мирово, а в село Оризово ще бъде изградена многофункционална спортна площадка, фитнес кът на открито, скейтбоард площадка в близост до сградата на местното училище. От своя страна включването като туристически маршрут пещера Чирпан бунар – Гранитски дъб – Момина могила с.Братя Даскалови като част от проектното предложение цели едновременно с развитието на спортните дейности да се отдаде внимание и на туристическите дейности на територията на общината. Туристите, които биха преминали през туристическия маршрут имат възможност да отпочинат и да поспортуват на спортните атракциони. Строително-монтажни дейности по туристическия маршрут не се предвиждат, т.е. проектното предложение е насочено основно към изграждането на спортни атракциони, а туристическия маршрут ще привлече туристи. За СМР по това предложение има издадени разрешения за строеж от главния архитект на община Братя Даскалови. Предложението бе част от технически проект „Интегриран проект за рехабилитация на обществени зелени площи, тротоари и площади в селата Оризово, Плодовитово, Гранит и Мирово”.

Проекта не предвижда използването на природни ресурси по време на строително-монтажните работи, като също така не се предвиждат отпадъчни води.

Повече информация може да получите в общинска администрация Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" 55, ет.2, стая 7.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...