Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Уведомление за инвестиционно намерение - Стил агро

В деловодството на общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение представляващо: "Изграждане на склад за сортиране и съхранение на земеделска продукция".

Местоположение: в с.Плодовитово, общ. Братя Даскалови - имот № 020027, с площ 817 кв.м.

Възложител: "СТИЛ АГРО" ООД гр.София с ЕИК 202637057.

Повече информация може да намерите в прикачения файл - ТУК. Искания и възражения от заинтересованите лица ще се приемат в Общинска администрация Братя Даскалови, на адрес с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” № 55 в срок от 14 дни от публикуване на настоящето съобщение.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...