Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Обява Търг

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.85, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на община Братя Даскалови и на основание Решение № 164/05.08.2016г.,Решение № 160/05.08.2016г.,Решение № 136/28.06.2016г. и Решение № 47/28.01.2016г. на Общински съвет Братя Даскалови, и Заповед № РД- 393 /02.09..02.2016 година на Кмета на община Братя Даскалови,е обявен търг.

Може да видите обявите за търга и подробна информация от ТУК

За повече информация: Център за услуги и информация в сградата на общината или на тел. 04134 2266

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...