Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Харта на клиента

Община Братя Даскалови има приета Харта на клиента. Целта на приетата харта е да се подобри достъпа на административни услуги, да се насърчат дейностите свързани с повишаването на качеството на обслужване на гражданите и бизнеса, както и да се разширят възможностите за подобряване на качеството. Информация относно предоставяните услуги, срокове, процедури, необходими документи, цени и такси на услуги може да получите в Центъра за услуги и информация намиращ се в с. Братя Даскалови, ул. "Септемврийци" № 55, на тел. 04134/22-66, както и във всяко едно от кметствата на територията на общината.

Харта на клиента - ТУК !!!

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...