Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Регистър на декларациите по чл.35,ал.1,т.2 и т.4 от ЗПКОНПИ-имущество и интереси

РЕГИСТЪР

на Декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИИ

по чл. 35, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗПКОНПИ на лицата по § 2 от ДР на ЗПКОНПИ – Част ІІ -Интереси

Собствено и фамилно име

Длъжност

Декларация по чл. 35,

ал. 1, т. 2

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Вх. №  и дата на подаване

Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 4 – Вх. № и дата на подаване

Росен Иванов

Директор на дирекция УТИСПП

Съдържание 

01/04.06.2018 г.

-         

Мария Примова

Старши експерт „Касиер-счетоводител”

Съдържание  

02/04.06.2018 г.

-         

Надежда Тенева

Специалист „Кадастрален план”

Съдържание 

03/05.06.2018 г.

-         

Ивелина Борисова

Специалист „Кадастрален план”

Съдържание 

04/05.06.2018 г.

-         

Ганка Христозова

Старши специалист АОН – с. Мирово

Съдържание 

05/05.06.2018 г.

-         

Радослава Колева

Старши експерт „Образование, култура и вероизповедания”

Съдържание 

06/05.06.2018 г.

-         

Янка Гайдаджийска

Старши експерт „Програми, проекти и обществени поръчки”

Съдържание

07/05.06.2018 г.

-         

Стоянка Генова

Ръководител на звено за вътрешен одит

Съдържание 

08/05.06.2018 г.

-         

Радка Сребрева

Кметски наместник на с. Голям дол

Съдържание 

09/05.06.2018 г.

-         

Иван Стефанов

Кметски наместник на с. Марково

Съдържание 

10/05.06.2018 г.

-         

Марин Маринов

Кметски наместник на с. Славянин

Съдържание 

11/05.06.2018 г.

-         

Видка Вълчева

Кметски наместник на с. Малък дол

Съдържание 

12/05.06.2018 г.

-         

Иванка Нешева

Старши специалист „ГС, ЕСГРАОН и деловодство”

 Съдържание

13/05.06.2018 г.

-         

Мария Атанасова

Касиер-счетоводител МДТ

Съдържание 

14/05.06.2018 г.

-         

Мануела Делчева

Секретар на Община Братя Даскалови

Съдържание 

15/05.06.2018 г.

-         

Минка Колева

Директор на ДГ „Н. Й. Вапцаров” – с. Гранит

Съдържание 

16/05.06.2018 г.

-         

Иванка Делчева

Старши специалист АОН – с. Гранит

Съдържание 

17/05.06.2018 г.

-         

Мария Стоянова

Директор на ДГ „Детелина” – с. Оризово

Съдържание 

18/05.06.2018 г.

-         

Стоян Стоянов

Координатор „Дейности”

Съдържание

19/05.06.2018 г.

-         

Недка Иванова

Старши специалист АОН – с. Партизанин

Съдържание

20/05.06.2018 г.

-         

Денка Георгиева

Старши специалист АОН – с. Горно Белево

Съдържание 

21/05.06.2018 г.

-         

Костадин Велчев

Старши специалист АОН – с. Черна гора

Съдържание 

22/05.06.2018 г.

-         

Павлина Ганева

Кметски наместник на с. Сърневец

Съдържание

23/05.06.2018 г.

-         

Мария Грозева

Старши специалист АОН – с. Опълченец

Съдържание 

24/05.06.2018 г.

-         

Красимира Тотева

Старши специалист АОН – с. Плодовитово

Съдържание 

25/05.06.2018 г.

-         

Станка Христова

Техник  „Инвеститорски контрол”

Съдържание 

26/06.06.2018 г.

-         

Галина Неделчева

Старши експерт МДТ

Съдържание 

27/06.06.2018 г.

-         

Петьо Вълчев

Старши експерт „Програми и проекти”

Съдържание

28/06.06.2018 г.

-         

Тодорка Баракова

Младши специалист „Програми и проекти”

Съдържание 

29/06.06.2018 г.

-         

Генка Крушева

Специалист „Кадастрален план”

Съдържание 

30/06.06.2018 г.

-         

Жана Милева

Старши специалист „Общинска собственост”

Съдържание

31/06.06.2018 г.

-         

Маргарита Василева

Директор на ДГ „Боряна” –с. Партизанин

Съдържание 

32/06.06.2018 г.

-         

Георги Илев

Старши експерт СИП

Съдържание 

33/06.06.2018 г.

-         

Златина Видева

Управител на ДЦСХ

Съдържание 

34/06.06.2018 г.

-         

Видко Нешев

Кметски наместник на с. Долно ново село

Съдържание 

35/06.06.2018 г.

-         

Иван Павлов

Кметски наместник на с. Малко Дряново

Съдържание 

36/06.06.2018 г.

-         

Петя Михайлова

Директор на дирекция АООСИД

Съдържание

37/06.06.2018 г.

-         

Иван Ангелов

Старши специалист ОМП

Съдържание 

38/06.06.2018 г.

-         

Даниела Донева

Младши експерт „Правно обслужване и сътрудник Общински съвет”

Съдържание 

39/06.06.2018 г.

-         

Станка Маринова

Старши специалист АОН – с. Колю Мариново

Съдържание 

40/06.06.2018 г.

-         

Делка Савова

Директор на ДГ „Буратино” –с. Черна гора

Съдържание 

41/06.06.2018 г.

-         

Яна Желязкова

Старши специалист АОН – с. Православ

Съдържание 

42/06.06.2018 г.

-         

Бойка Димитрова

Старши специалист АОН – с. Оризово

Съдържание 

43/06.06.2018 г.

-         

Георги Желев

Старши специалист АОН – с. Найденово

Съдържание 

44/06.06.2018 г.

-         

Добринка Вълкова

Старши специалист АОН – с. Верен

Съдържание 

45/06.06.2018 г.

-         

Сейде Етем

Старши специалист АОН – с. Горно ново село

Съдържание 

46/07.06.2018 г.

-         

Екатерина Савова

Старши експерт „Информационно обслужване”

Съдържание 

47/07.06.2018 г.

-         

Златка Атанасова

 Главен специалист „Бюджет и финанси”

Съдържание 

48/07.06.2018 г.

-         

Иванка Атанасова-Вълчева

Старши специалист АОН – с. Съединение

Съдържание 

49/07.06.2018 г.

-         

Михаил Славов

Кметски наместник на с. Съединение

Съдържание 

50/07.06.2018 г.

-         

Митанка Христова

Старши специалист АОН – с. Медово

Съдържание 

51/07.06.2018 г.

-         

Марияна Генова

Младши експерт „Човешки ресурси”

Съдържание 

52/07.06.2018 г.

-         

Надежда Делева

Оперативен счетоводител

Съдържание 

53/07.06.2018 г.

-         

Венета Иванова

Главен специалист „Общинска собственост”

Съдържание 

54/07.06.2018 г.

-         

Ивелина Димова

Младши специалист „Общинска собственост”

Съдържание 

55/07.06.2018 г.

-         

Димитър Трендафилов

Оперативен счетоводител

Съдържание

56/07.06.2018 г.

-         

Еница Георгиева

Оперативен счетоводител

Съдържание 

57/07.06.2018 г.

-         

Гергана Тотева

Старши специалист „Информационно обслужване”

Съдържание 

58/07.06.2018 г.

-         

Мария Иванова

Старши експерт МДТ

Съдържание 

59/07.06.2018 г.

-         

Злати Енев

Директор на дирекция ФСДПИОПД

Съдържание 

60/08.06.2018 г.

-         

Марияна Манева

Управител на ДСП

Съдържание 

61/08.06.2018 г.

-         

Кольо Колев

Управител на Тържище – с. Плодовитово

Съдържание 

62/08.06.2018 г.

-         

Тодор Карев

Младши експерт ИКТ

Съдържание 

63/08.06.2018 г.

-         

Тотьо Тотев

Кметски наместник на с. Колю Мариново

Съдържание

64/08.06.2018 г.

-         

Даниела Николова

Длъжностно лице по защита на данните

Съдържание 

65/22.06.2018 г.

-         

Янка Петкова

Оперативен счетоводител

Съдържание 

66/31.07.2018 г.

-         

Недялка Петкова

Директор на ДГ, с. Мирово

Съдържание 

67/20.08.2018 г.

-         

Венета Танева

Директор на ДГ, с. Братя Даскалови

Съдържание

68/20.08.2018 г.

-         

Тотка Тотева

Директор на ДГ, с. Найденово

Съдържание 

69/23.08.2018 г.

-         

Красимира Тотева

Старши специалист "АОН"

1/11.04.2019 г.

-         

Минка Колева

Директор на ДГ – с. Гранит

2/25.04..2019 г.

-         

Иванка Делчева

Старши специалист „АОН”

3/25.04.2019 г.

-         

Петьо Вълчев

Старши експерт "Програми и проекти"

Съдържание 

4/27.04.2019 г.

-         

Росен Иванов

Директор Дирекция

УТИСПП

5/27.04.2019 г.

-         

Даниела Донева

Мл. експерт " Правно обслужване и сътрудник ОБС"

Съдържание 

6/30.04.2019 г.

-         

Гергана Тотева

Старши специалист "ИО"

Съдържание 

7/30.04.2019 г.

-         

Даниела Николова

Длъжностно лице по защита на данните

Съдържание

8/30.04.2019 г.

-         

Мария Стоянова

Директор на ДГ „Детелина” – с. Оризово

9/30.04.2019 г.

-         

Тодорка Баракова

Специалист "Програми и проекти"

Съдържание

10/30.04.2019 г.

-         

Стоян Стоянов

Координатор Дейности

11/30.04.2019 г.

-         

Мария Примова

Старши експерт " Касиер - счетоводител"

Съдържание

12/30.04.2019 г.

-         

Ганка Христозова

Старши специалист „АОН“

Съдържание 

13/02.05.2019 г.

-         

Недка Иванова

Старши специалист „АОН

Съдържание 

14/03.05.2019 г.

-         

Мария Атанасова

Касиер - счетоводител "МДТ"

Съдържание 

15/03.05.2019 г.

-         

Мария Грозева

Старши специалист "АОН"

 Съдържание

16/06.05.2019 г.

-         

Видко Нешев

Кметски наместник

Съдържание

17/07.05.2019 г.

-         

Злати Енев

Директор на Дирекция ФСДПИОПД

18/07.05.2019 г.

-         

Делка Савова

Директор на ДГ - Черна гора

19/07.05.2019 г.

-         

Радка Сребрева

Кметски наместник

Съсържание 

20/07.05.2019 г.

-         

Иван Ангелов

Старши специалист "ОМП"

21/07.05.2019 г.

-         

Добринка Вълкова

Старши специалист "АОН"

22/07.05.2019 г.

-         

Стоянка Генова

Ръководител на звено за вътрешен одит

23/08.05.2019 г.

-         

Ивелина Димова

Специалист "Общинска собственост"

24/08.05.2019 г.

-         

Жана Милева

Старши специалист "Общинска собственост"

25/08.05.2019 г.

-         

Генка Крушева

Специалист „Кадастрален план”

26/08.05.2019 г.

-         

Венета Иванова

Главен специалист "Общинска собственост"

27/08.05.2019 г.

-         

Димитър Трендафилов

Оперативен счетоводител

28/08.05.2019 г.

-         

Димитринка Дешкова

Специалист „Кадастрален план”

29/08.05.2019 г.

-         

Ивелина Борисова

Специалист „Кадастрален план”

30/08.05.2019 г.

-         

Марин Маринов

Кметски наместник

31/08.05.2019 г.

-         

Петя Михайлова

Директор на Дирекция АООСИД

32/08.05.2019 г.

-         

Мануела Делчева

Секретар на Община

33/08.05.2019 г.

-         

Бойка Димитрова

Старши специалист "АОН"

34/08.05.2019 г.

-         

Иван Стефанов

Кметски наместник

35/09.05.2019 г.

-         

Янка Гайдаджийска

Старши експерт " Програми, проекти и обществени поръчки"

36/09.05.2019 г.

-         

Георги Илев

Старши експерт "СИП"

37/09.05.2019 г.

-         

Иванка Нешева

Старши специалист "ГС, ЕСГРАОН и Деловодство"

38/09.05.2019 г.

-         

Галина Неделчева

Старши експерт „МДТ”

39/09.05.2019 г.

-         

Златка Атанасова

Главен специалист " Бюджет и финанси"

40/09.05.2019 г.

-         

Костадин Велчев

Старши специалист "АОН"

41/09.05.2019 г.

-         

Екатерина Савова

Старши експерт "ИО"

42/10.05.2019 г.

-         

Видка Вълчева

Кметски наместник

43/10.05.2019 г.

-         

Тотка Тотева

Директор на ДГ - Найденово

44/10.05.2019 г.

-         

Яна Желязкова

Старши специалист "АОН"

45/10.05.2019 г.

-         

Денка Георгиева

Старши специалист "АОН"

46/10.05.2019 г.

-         

Еница Георгиева

Оперативен счетоводител

47/10.05.2019 г.

-         

Митанка Христова

Старши специалист "АОН”

48/10.05.2019 г.

-         

Маргарита Василева

Директор ДГ - Партизанин

49/11.05.2019 г.

-         

Иван Павлов

Кметски наместник

50/13.05.2019 г.

-         

Станка Маринова

Старши специалист "АОН"

51/13.05.2019 г.

-         

Златина Видева

Управител ДЦСХ

52/13.05.2019 г.

-         

Недялка Петкова

Директор на ДГ - Мирово

53/13.05.2019 г.

-         

Марияна Генова

Мл. експерт "Човешки ресурси"

54/13.05.2019 г.

-         

Тотьо Тотев

Кметски наместник

55/13.05.2019 г.

-         

Радослава Колева

Старши експерт "Образование, култура и вероизповедание"

56/13.05.2019 г.

-         

Станка Христова

Техник - инвеститорски контрол

57/14.05.2019 г.

-         

Венета Танева

Директор на ДГ - Братя Даскалови

58/14.05.2019 г.

-         

Михаил Славов

Кметски наместник

59/14.05.2019 г.

-         

Георги Желев

Старши специалист "АОН"

60/14.05.2019 г.

-         

Сейде Етем

Старши специалист "АОН"

61/15.05.2019 г.

-         

Мария Иванова

Старши експерт "МДТ"

62/15.05.2019г.

-         

Надежда Делева

Оперативен счетоводител

63/15.05.2019 г.

-         

Марияна Манева

Управител ДСП

64/15.05.2019 г.

-         

Павлина Ганева

Кметски наместник

65/15.05.2019 г.

-         

Нели Добрева

Мл. експерт "Програми и проекти"

66/08.08.2019 г.

-         

Койчо Койчев

Техник инвеститорски контрол

67/13.09.2019 г.

-         

Динко Господинов

Кметски наместник

68/04.12.2019 г.

-         

Тихомир Танев

Мл. експерт "Програми и проекти"

69/10.12.2019 г.

-         

Александр Липницкий

Оперативен счетоводител

70/20.12.2019 г.

-         

Росен Иванов

Директор Дирекция

"УТИСПП"

71/30.12.2019 г.

-         

Марияна Колева

Младши експерт

72/07.01.2020 г.

-         

Донка Костадинова

Специалист "Кадастрален план"

73/12.02.2020 г.

-         

Садие Даде

Старши специалист "АОН"

74/20.02.2020 г.

-         

Иванка Димитрова

Кметски наместник

75/02.03.2020 г.

-         

Даниела Донева

Младши експерт "Правно обслужване и сътрудник ОБС"

76/30.04.2020 г.

-         

Мануела Делчева

Секретар на Община

77/04.05.2020 г.

-         

Мария Примова

Старши експерт "Счетоводител-касиер"

78/05.05.2020 г.

-         

Радослава Колева

Старши експерт "Образование, култура и вероизповедание"

79/05.05.2020 г.

-         

Злати Енев

Директор Дирекция

"ФСДПИОПД"

80/05.05.2020 г.

-         

Яна Желязкова

Старши специалист "АОН"

81/05.05.2020 г.

-         

Надежда Делева

Оперативен счетоводител

82/05.05.2020 г.

-         

Даниела Николова

Длъжностно лице по защита на данните

83/05.05.2020 г.

-         

Марияна Генова

Младши експерт "Човешки ресурси"

84/05.05.2020 г.

-         

Жеко Желев

Кметски наместник

85/05.05.2020 г.

-         

Красимира Тотева

Старши специалист "АОН"

86/05.05.2020 г.

-         

Гергана Тотева

Старши специалист "ИО"

87/05.05.2020 г.

-         

Димитър Трендафилов

Заместник главен счетоводител

88/07.05.2020 г.

-         

Ивелина Димова

Специалист "Общинска собственост"

89/07.05.2020 г.

-         

Тихомир Танев

Младши експерт "Програми и проекти"

90/07.05.2020 г.

-         

Петьо Вълчев

Старши експерт "Програми и проекти"

91/07.05.2020 г.

-         

Иван Стефанов

Кметски наместник

92/07.05.2020 г.

-         

Марин Маринов

Кметски наместник

93/07.05.2020 г.

-         

Генка Крушева

Специалист "Кадастрален план"

94/08.05.2020 г.

-         

Жана Милева

Старши специалист "Общинска собственост"

95/08.05.2020 г.

-         

Деница Сачанова

Специалист "Програми, проекти и обществени поръчки"

96/08.05.2020 г.

-         

Денка Георгиева

Старши специалист "АОН"

97/08.05.2020 г.

-         

Венета Иванова

Главен специалист "Общинска собственост"

98/08.05.2020 г.

-         

Динко Господинов

Кметски наместник

99/08.05.2020 г.

-         

Ивелина Борисова

Специалист "Кадастрален план"

100/08.05.2020 г.

-         

Иван Павлов

Кметски наместник

101/08.05.2020 г.

-         

Екатерина Савова

Старши експерт "ИО"

102/08.05.2020 г.

-         

Иван Ангелов

Старши специалист "ОМП"

103/08.05.2020 г.

-         

Садие Даде

Старши специалист "АОН"

104/08.05.2020 г.

-         

Таньо Иванов

Кметски наместник

105/08.05.2020 г.

-         

Недка Иванова

Старши специалист "АОН"

106/08.05.2020 г.

-         

Тони Калоферова

Кметски наместник

107/08.05.2020 г.

-         

Стоян Стоянов

Координатор дейности

108/10.05.2020 г.

-         

Мария Стоянова

Директор на ДГ- Оризово

109/10.05.2020 г.

-         

Иванка Делчева

Старши специалист "АОН"

110/11.05.2020 г.

-         

Павлина Ганева

Кметски наместник

111/11.05.2020 г.

-         

Георги Илев

Старши специалист "СИП"

112/11.05.2020 г.

-         

Георги Желев

Старши специалист "АОН"

113/11.05.2020 г.

-         

Николай Чиликов

Кметски наместник

114/11.05.2020 г.

-         

Минка Колева

Директор на ДГ-Гранит

115/11.05.2020 г.

-         

Тотка Тотева

Директор на ДГ-Найденово

116/11.05.2020 г.

-         

Добринка Вълкова

Старши специалист "АОН"

117/11.05.2020 г.

-         

Ганка Христозова

Старши специалист "АОН"

118/11.05.2020 г.

-         

Димитринка Дешкова

Старши специалист "АОН"

119/11.05.2020 г.

-         

Видко Нешев

Кметски наместник

120/11.05.2020 г.

-         

Юсеин Филинта

Кметски наместник

121/11.05.2020 г.

-         

Тодорка Баракова

Кметски наместник

122/11.05.2020 г.

-         

Видка Вълчева

Кметски наместник

123/11.05.2020 г.

-         

Янка Гайдаджийска

Директор на Дирекция

"УТИСПП"

124/11.05.2020 г.

-         

Златка Атанасова

Главен специалист "Бюджет и финанси"

125/11.05.2020 г.

-         

Петя Михайлова

Директор на Дирекция

"АООСИД"

126/11.05.2020 г.

-         

Михаил Славов

Кметски наместник

127/11.05.2020 г.

-         

Мария Грозева

Старши специалист "АОН"

128/12.05.2020 г.

-         

Стоянка Генова

Финансов контрольор

129/12.05.2020 г.

-         

Маргарита Василева

Директор на ДГ-Партизанин

130/12.05.2020 г.

-         

Бойка Димитрова

Старши специалист "АОН"

131/12.05.2020 г.

-         

Александр Липницкий

Оперативен счетоводител

132/12.05.2020 г.

-         

Галина Неделчева

Старши експерт "МДТ"

133/12.05.2020 г.

-         

Мария Иванова

Старши експерт "МДТ"

134/12.05.2020 г.

-         

Иванка Нешева

Старши специалист "Гражданско състояние, ЕСГРАОН и деловодство"

135/12.05.2020 г.

-         

Митанка Христова

Старши експерт "АОН"

136/12.05.2020 г.

-         

Делка Савова

Директор на ДГ - Черна гора

137/12.05.2020 г.

-         

Мария Атанасова

"Счетоводител -Касиер МДТ"

138/12.05.2020 г.

-         

Марияна Манева

Управител ДСП

139/13.05.2020 г.

-         

Златина Видева

Управител ДЦСХ

140/13.05.2020 г.

-         

Тодор Карев

Системен администратор

141/13.05.2020 г.

-         

Славка Иванова

Старши специалист "АОН"

142/13.05.2020 г.

-         

Петранка Нанчева

Управител ЦСРИ

143/14.05.2020 г.

-         

Койчо Койчев

Техник инвеститорски контрол

144/14.05.2020 г.

-         

Венета Танева

Директор на ДГ -Братя Даскалови

145/14.05.2020 г.

-         

Недялка Петкова

Директор на ДГ- Мирово

146/14.05.2020 г.

-         

Светла Грозева

Кметски наместник

147/15.05.2020 г.

-         

Еница Василева

Оперативен счетоводител

148/15.05.2020 г.

-         

Добринка Минкова

Директор на ДГ- Оризово

149/10.10.2020 г.

-         

Златка Танева

Координатор дейности

150/26.10.2020 г.

-         

Женя Иванова

Младши експерт "Програми, проекти и обществени поръчки"

151/06.11.2020 г.

-         

Жана Милева

Управител на ДЦСХ

152/08.02.2021 г.

-         

Мария Примова

Старши експерт "Счетоводител - касиер"

153/17.02.2021 г.

-         

Йорданка Вълчева

Технически секретар

154/23.02.2021 г.

-         

Маргарита Александрова

Оперативен счетоводител

155/24.02.2021 г.

-         

Калина Костова

Специалист "Социални дейности"

156/29.03.2021 г.

-         

Иванка Делчева

Старши специалист АОН

157/31.03.2021 г.

-         

Минка Колева

Директор на ДГ „Н.Й. Вапцаров“, с. Гранит

158/31.03.2021 г.

-         

Добринка Минкова

Директор на ДГ „Детелина“, с. Оризово

159/06.04.2021 г.

-         

Ивелина Борисова

Специалист „Кадастрален план“

160/12.04.2021 г.

-         

Даниела Николова

Длъжностно лице по защита на данните

161/12.04.2021 г.

-         

Иван Ангелов

Старши специалист ОМП

162/12.04.2021 г.

-         

Генка Крушева

Специалист „Кадастрален план“

163/12.04.2021 г.

-         

Жеко Желев

Кметски наместник, с. Православ

164/13.04.2021 г.

-         

Яна Желязкова

Старши специалист АОН

165/13.04.2021 г.

-         

Видка Вълчева

Кметски наместник, с. Малък дол

166/13.04.2021 г.

-         

Иван Стефанов

Кметски наместник, с. Марково

167/14.04.2021 г.

-         

Марин Маринов

Кметски наместник, с. Славянин

168/14.04.2021 г.

-         

Динко Господинов

Кметски наместник, с. Голям дол

169/14.04.2021 г.

-         

Иван Павлов

Кметски наместник с. Малко Дряново

170/14.04.2021 г.

-         

Павлина Ганева

Кметски наместник с. Сърневец

171/14.04.2021 г.

-         

Димитринка Дешкова

Старши специалист АОН

172/16.04.2021 г.

-         

Ганка Христозова

Старши специалист АОН

173/19.04.2021 г.

-         

Добринка Вълкова

Старши специалист "АОН"

174/19.04.2021 г.

-         

Злати Енев

Директор на дирекция ФСДПИОД

175/19.04.2021 г.

-         

Петранка Нанчева

Управител на ЦСРИ

176/20.04.2021 г.

-         

Иванка Димитрова

Кметски наместник на с. Медово

177/20.04.2021 г.

-         

Тотка Тотева

Директор на ДГ, с. Найденово

178/20.04.2021 г.

-         

Михаил Славов

Кметски наместник на с. Съединение

179/20.04.2021 г.

-         

Митанка Христова

Старши специалист АОН, с. Медово

180/20.04.2021 г.

-         

Недка Иванова

Старши специалист АОН, с. Партизанин

181/20.04.2021 г.

-         

Таньо Иванов

Кметски наместник на с. Горно Белево

182/20.04.2021 г.

-         

Мануела Делчева

Секретар на Община Братя Даскалови

183/20.04.2021 г.

-         

Денка Георгиева

Старши специалист АОН, с. Горно Белево

184/20.04.2021 г.

-         

Видко Нешев

Кметски наместник на с. Долно Ново село

185/21.04.2021 г.

-         

Садие Даде

Старши специалист АОН, с. Горно Ново село

186/21.04.2021 г.

-         

Юсеин Филинта

Кметски наместник на с. Горно Ново село

187/21.04.2021 г.

-         

Надежда Делева

Оперативен счетоводител

188/21.04.2021 г.

-         

Димитър Трендафилов

Заместник главен счетоводител

189/22.04.2021 г.

-         

Красимира Тотева

Старши специалист АОН, с. Плодовитово

190/26.04.2021 г.

-         

Марияна Колева

Младши експерт „Сътрудник ОбС“

191/26.04.2021 г.

-         

Николай Чиликов

Кметски наместник на с. Верен

192/28.04.2021 г.

-         

Тодорка Баракова

Кметски наместник на с. Колю Мариново

193/28.04.2021 г.

-         

Донка Костадинова

Специалист „Кадастрален план“

194/28.04.2021 г.

-         

Стоянка Генова

Финансов контрольор

195/28.04.2021 г.

-         

Койчо Койчев

Техник „Инвеститорски контрол“

196/29.04.2021 г.

-         

Марияна Генова

Младши експерт „Човешки ресурси“

197/29.04.2021 г.

-         

Тихомир Танев

Младши експерт „Програми и проекти“

198/07.05.2021 г.

-         

Женя Иванова

Младши експерт „Програми и проекти“

199/07.05.2021 г.

-         

Венета Иванова

Главен специалист „Общинска собственост“

200/07.05.2021 г.

-         

Ивелина Димова

Младши специалист „Общинска собственост“

201/07.05.2021 г.

-         

Янка Гайдаджийска

Директор на дирекция УТИСПП

202/07.05.2021 г.

-         

Мария Примова

Касиер-счетоводител

203/07.05.2021 г.

-         

Петя Михайлова

Директор на дирекция АООСИД

204/07.05.2021 г.

-         

Тони Калоферова

Кметски наместник на с. Опълченец

205/08.05.2021 г.

-         

Мария Грозева

Старши специалист АОН, с. Опълченец

206/08.05.2021 г.

-         

Недялка Петкова

Директор на ДГ,  с. Мирово

207/10.05.2021 г.

-         

Мария Атанасова

Касиер-счетоводител

208/10.05.2021 г.

-         

Делка Савова

Директор на ДГ, с. Черна гора

209/10.05.2021 г.

-         

Екатерина Савова

Старши експерт „Информационно обслужване“

210/10.05.2021 г.

-         

Иванка Нешева

Старши специалист ЕСГРАОН и ГС

211/10.05.2021 г.

-         

Златка Танева

Координатор дейности

212/11.05.2021 г.

-         

Александр Липницкий

Оперативен счетоводител

213/11.05.2021 г.

-         

Галина Неделчева

Старши експерт МДТ

214/11.05.2021 г.

-         

Даниела Донева

Експерт „Правно обслужване и Канцелария ОбС“

215/11.05.2021 г.

-         

Златка Атанасова

Главен специалист „Бюджет и финанси“

216/11.05.2021 г.

-         

Георги Илев

Старши експерт „Социално-икономическа политика“

217/11.05.2021 г.

-         

Бойка Димитрова

Старши специалист АОН, с. Оризово

218/12.05.2021 г.

-         

Маргарита Василева

Директор на ДГ, с. Партизанин

219/12.05.2021 г.

-         

Венета Танева

Директор на ДГ, с. Братя Даскалови

220/12.05.2021 г.

-         

Марияна Манева

Управител на ДСП, с. Братя Даскалови

221/12.05.2021 г.

-         

Радослава Колева

Старши експерт „Образование, култура и вероизповедание“

222/13.05.2021 г.

-         

Еница Георгиева

Оперативен счетоводител

223/13.05.2021 г.

-         

Светла Грозева

Кметски наместник на с. Найденово

224/14.05.2021 г.

-         

Мария Иванова

Старши експерт МДТ

225/14.05.2021 г.

-         

Славка Иванова

Старши специалист АОН, с. Съединение

226/14.05.2021 г.

-         

Георги Желев

Старши специалист АОН, с. Найденово

227/14.05.2021 г.

-         

Тодор Карев

Системен администратор

228/14.05.2021 г.

-         

Веселина Събева

Специалист „Кадастрален план“

229/17.06.2021 г.

-         

Катя Шурубова

Старши специалист „Общинска собственост“

230/21.06.2021 г.

-         

Валентина Георгиева

Директор на ДГ, с. Найденово

231/29.06.2021 г.

-         

Гергана Тотева

Старши специалист „Информационно обслужване“

232/28.07.2021 г.

-         

Златка Иванова

Специалист "Кадастрален план"

Съдържание 

233/07.09.2021 г.

-         

Ваня Вълчанова

Специалист "Кадастрален план"

234/02.12.2021 г.

-         

Тихомир Танев

Младши експерт „Образование, култура и вероизповедание“

Съдържание  

235/11.01.2022 г.

-

Полина Панайотова

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание 

236/31.01.2022 г.

-

Добринка Минкова

Директор на ДГ „Детелина“, с. Оризово

237/09.04.2022 г.

-

Бойка Димитрова

Старши специалист АОН, кметство Оризово

238/09.04.2022 г.

-

Донка Костадинова

Специалист „Кадастрален план“

239/12.04.2022 г.

-

Славка Иванова

Старши специалист АОН, с. Съединение

240/12.04.2022 г.

-

Яна Желязкова

Старши специалист АОН, с. Православ

241/12.04.2022 г.

-

Петранка Нанчева

Управител на ЦСРИ, с. Оризово

242/12.04.2022 г.

-

Мария Примова

Старши експерт „Счетоводител-касиер“

243/13.04.2022 г.

-

Екатерина Савова

Старши експерт „Информационно обслужване“

244/13.04.2022 г.

-

Даниела Николова

Длъжностно лице по защита на данните

245/13.04.2022 г.

-

Минка Колева

Директор на ДГ „Н. Й. Вапцаров“, с. Гранит

246/14.04.2022 г.

-

Злати Енев

Директор на дирекция ФСДПИОПД

247/14.04.2022 г.

-

Александр Липницкий

Оперативен счетоводител

248/14.04.2022 г.

-

Гергана Тотева

Старши специалист „Информационно обслужване“

249/14.04.2022 г.

-

Златка Атанасова

Главен специалист „Бюджет и финанси“

250/19.04.2022 г.

-

Димитър Трендафилов

Заместник главен счетоводител

251/19.04.2022 г.

-

Калина Костова

Специалист „Социални дейности“

252/19.04.2022 г.

-

Катя Шурубова

Старши специалист „Общинска собственост“

253/28.04.2022 г.

-

Маргарита Александрова

Оперативен счетоводител

254/28.04.2022 г.

-

Юсеин Филинта

Кметски наместник на с. Горно Ново село

255/03.05.2022 г.

-

Мануела Делчева

Секретар на Община Братя Даскалови

256/03.05.2022 г.

-

Видко Нешев

Кметски наместник на с. Долно Ново село

257/04.05.2022 г.

-

Садие Даде

Старши специалист АОН, с. Горно Ново село

258/04.05.2022 г.

-

Мария Атанасова

Касиер-счетоводител

259/04.05.2022 г.

-

Ивелина Димова

Младши специалист „Общинска собственост“

260/04.05.2022 г.

-

Надежда Делева

Оперативен счетоводител

261/05.05.2022 г.

-

Ваня Вълчанова

Специалист „Кадастрален план“

262/05.05.2022 г.

-

Венета Иванова

Главен специалист „Общинска собственост“

263/05.05.2022 г.

-

Жана Милева

Управител на ДЦСХ, с. Братя Даскалови

264/05.05.2022 г.

-

Тодорка Баракова

Кметски наместник на с. Колю Мариново

265/05.05.2022 г.

-

Делка Савова

Директор на ДГ „Буратино“, с. Черна гора

266/09.05.2022 г.

-

Таньо Иванов

Кметски наместник на с. Горно Белево

267/09.05.2022 г.

-

Николай Чиликов

Кметски наместник на с. Верен

268/09.05.2022 г.

-

Добринка Вълкова

Старши специалист АОН, с. Верен

269/09.05.2022 г.

-

Иван Стефанов

Кметски наместник на с. Марково

270/09.05.2022 г.

-

Видка Вълчева

Кметски наместник на с. Малък дол

271/09.05.2022 г.

-

Марин Маринов

Кметски наместник на с. Славянин

272/09.05.2022 г.

-

Марияна Генова

Младши експерт „Човешки ресурси“

273/09.05.2022 г.

-

Денка Георгиева

Старши специалист АОН, с. Горно Белево

274/09.05.2022 г.

-

Тони Калоферова

Кметски наместник на с. Опълченец

275/09.05.2022 г.

-

Недка Иванова

Старши специалист АОН, с. Партизанин

276/09.05.2022 г.

-

Иванка Делчева

Старши специалист АОН, с. Гранит

277/09.05.2022 г.

-

Ганка Христозова

Старши специалист АОН, с. Мирово

278/09.05.2022 г.

-

Маргарита Василева

Директор на ДГ „Боряна“, с. Партизанин

279/09.05.2022 г.

-

Мария Харизанова

Старши специалист АОН, с. Опълченец

280/10.05.2022 г.

-

Иванка Димитрова

Кметски наместник на с. Медово

281/10.05.2022 г.

-

Георги Илев

Старши експерт „Социално-икономическа политика“

282/10.05.2022 г.

-

Митанка Христова

Старши специалист АОН, с. Медово

283/10.05.2022 г.

-

Красимира Тотева

Старши специалист АОН, с. Плодовитово

284/10.05.2022 г.

-

Женя Иванова

Младши експерт „Програми и проекти“

285/10.05.2022 г.

-

Георги Желев

Старши специалист АОН, с. Найденово

286/10.05.2022 г.

-

Светла Грозева

Кметски наместник на с. Найденово

287/10.05.2022 г.

-

Петя Михайлова

Директор на дирекция АООСИД

288/10.05.2022 г.

-

Димитринка Дешкова

Старши специалист АОН, с. Черна гора

289/11.05.2022 г.

-

Галина Неделчева

Старши експерт МДТ

290/11.05.2022 г.

-

Иванка Нешева

Старши специалист ГС и ЕСГРАОН

291/11.05.2022 г.

-

Даниела Донева

Експерт „Правно обслужване и сътрудник „Общински съвет“

292/11.05.2022 г.

-

Венета Танева

Директор на ДГ „Незабравка“, с. Братя Даскалови

293/11.05.2022 г.

-

Иван Ангелов

Старши специалист ОМП

294/11.05.2022 г.

-

Стоянка Генова

Финансов контрольор

295/11.05.2022 г.

-

Марияна Колева

Младши експерт „Сътрудник ОбС“

296/12.05.2022 г.

-

Койчо Койчев

Техник „Инвеститорски контрол“

297/12.05.2022 г.

-

Янка Гайдаджийска

Директор на дирекция УТИСПП

298/12.05.2022 г.

-

Марияна Манева

Управител на Домашен социален патронаж, с. Братя Даскалови

299/12.05.2022 г.

-

Недялка Петкова

Директор на ДГ „Смехоранчета“ с. Мирово

300/12.05.2022 г.

-

Златка Танева

Координатор дейности в Ученически столове

301/13.05.2022 г.

-

Жеко Желев

Кметски наместник на с. Православ

302/13.05.2022 г.

-

Михаил Славов

Кметски наместник на с. Съединение

303/13.05.2022 г.

-

Иван Павлов

Кметски наместник на с. Малко Дряново

304/13.05.2022 г.

-

Йорданка Вълчева

Технически секретар в Община Братя Даскалови

305/13.05.2022 г.

-

Динко Господинов

Кметски наместник на с. Голям дол

306/13.05.2022 г.

-

Мария Иванова

Старши експерт МДТ

307/13.05.2022 г.

-

Павлина Ганева

Кметски наместник на с. Сърневец

308/13.05.2022 г.

-

Красимира Тенева

Специалист „Кадастрален план“

309/17.05.2022 г.

-

Пламена Паскова

Младши експерт „Програми и проекти“

Съдържание

310/14.06.2022 г.

-

Делко Златански

Техник „Компютърни системи“

Съдържание

311/09.08.2022 г.

-

Пепа Проданова

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание

312/05.10.2022 г.

-

Таньо Найденов

Специалист „Кадастрален план“

Съдържание 

313/19.12.2022 г.

-

  Тоника Танева    Сътрудник соц.         Дейности  Съдържание    77/29.05.2003 г.               -
Райна Петкова     Оперативен     счетоводител Съдържание  78/28.07.2023 г.              -
Иман Бейзад        Касиер               Счетоводител Съдържание 79/09.11.2023 г  
Анета Пеева Кметски наместник с. Марково Съдържание 80/21.11.23  
Радослава Колева Ст.експ."Образование, култура,вероизповедания" Съдержание 81/22.11.23  

 

 

 

 

-

               .              -

 

 

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...