Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА – 2022 г.

Годишният план за младежта на Община Братя Даскалови се приема на основание чл. 15 и чл. 16  от Закона за младежта. В него се определят визията и приоритетите на общинската политика за младите хора, насочен е към подобряване качеството на живот чрез създаване на механизми за инвестиране в младежта, като значим социален капитал. Стратегическите цели, заложени в документа, са свързани с насърчаване икономическата активност и кариерно развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване здравословния начин на живот, развитие на младежкото доброволчество, развитие на междукултурния диалог, повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

ЦЕЛИЯТ ПЛАН МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК!

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...