Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Общински съветници мандат 2015-2019

Име, презиме и фамилия

Георги Минков Колев

Иван Димитров Жеков

Иван Пенев Пенчев

Иван Петров Иванов

Катя Иванова Иванова

Никола Вълев Будаков

Петко Михайлов Михайлов

Радка Стоилова Караджова

Силвия Чавдарова Тодорова

Спас Запрянов Пеев

Стойка Минчева Василева

Стоян Колев Вълчев

Таньо Стоянов Стоянов

 

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...