Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Електронни услуги

 

Към ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ (ЕПДЕАУ) :

 https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi%20na%20uslugi/obshtinski%20administratsii/uslugi/obshtina?mId=469

                                                                   

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

За да използвате електронните услуги е необходимо да:

          1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП), облачен КЕП или  квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

          2. Притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване.

          3. Имате инсталирана програма Adobe Acrobat Reader.

          4. Да сте заплатили услугата по банков път :

.

page 0001

page 0002

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...