Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Вътрешни правила и политики

Вътрешни правила за дейностите, свързани с администрирането, експлоатацията и подръжката на хардуер и софтуер в община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила относно публикуването на информационни масиви и ресурси в портала за отворени данни в отворен формат на община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила за класификация на информацията - ТУК!

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в администрацията на община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила за огранизация на административното обслужване в община Братя Даскалови - ТУК!

Вътрешни правила указващи правата и задълженията на служителите, в качестово им на потребители на услугите, предоставяни чрез информационните и комуникационните системи на община Братя Даскалови - ТУК!

Политика за мрежова и информационна сигурност на община Братя Даскалови - ТУК! 

Харта на клиента на община Братя Даскалови - ТУК!

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...