Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Село Братя Даскалови

Селото е създадено през 1956 година от сливането на две села с имената - Ръжево и Борносус. По-късно като негови квартали те носят имената Войниците и Гроздово. Кръстено е на тримата братя Даскалови, участници в Септемврийското въстание. В селото се намира сградата на общинска администрация, Народно читалище "Пейчо Минев", Дневен център за възрастни хора, Младежки център, СОУ "Христо Ботев".

През селото минава река, която извира от Средна гора и се влива в р. Марица. При обилни дъдове реката става пълноводна и буйна и често нанася големи щети. Първото наводнение, което селото помни е през 1898 г., а последното - през 1951 г. Основният поминък в селото е земеделието.

В близост до селото са проучени 4 надгробни могили - Момина могила, Малката могила, Чаташката, Каракочова могила.

Празникът на селото, както и на общината е на 23 септември.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...