Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Заповед № РД-132/11.03.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.193, ал.4, ал.8, и ал.10 от Закона за устройство на територията, Протокол от 23.02.2021 г. на комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № РД-055/02.02.2021 г. на  Кмета на  Община Братя Даскалови за определяне цената на право на прокарване и Заявление с вх. № 53-00-433/09.12.2020 г. подадено ОТ "Грифон Пропъртис" ад,  за учредяване на право на прокарване през поземлени имоти - публична общинска собственост

Цялата заповед може да прочетете - ТУК!

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...