Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

​Уведомление за инвестиционно предложение „Насърчаване на туристическите дейности в община Братя Даскалови чрез закупуване на мобилна сцена и оборудване за провеждане на туристически мероприятия, представящи традиционното местно културно наследство“

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...