Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Aдминистративно обслужване

Повече информация как да получим административна услуга от Община Братя Даскалови - ТУК !!!

Вътрешни правила за организация на административното oбслужване в Oбщина Братя Даскалови - ТУК !!!

Вида на административните услуги,извършвани от Община Братя Даскалови,по дирекции,може да протчетете - ТУК !!!

Протокол за устно заявяване - ТУК !!!

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...