Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Допуснати кандидати до конкурси

На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС и във връзка със Заповед № РД-189/29.05.2012 г. на кмета на Община Братя Даскалови за провеждане на конкурс за длъжността младши експерт "Програми и проекти" в Дирекция "Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти" в Община Братя Даскалови:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността.

 На основание чл. 21, ал. 4 от НПКДС и във връзка със Заповед № РД-188/29.05.2012 г. на кмета на Община Братя Даскалови за провеждане на конкурс за длъжността директор на Дирекция "Устройство на територията, инвестиции, собственост, програми и проекти" в Община Братя Даскалови:

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...