Тел. 04134/ 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com ,  kmet@brdaskalovi.egov.bg    

Обява на основание чл. 72, ал. 4 ППЗСПЗЗ

Във връзка с разпоредбите на чл. 72, ал. 4 ППЗСПЗЗ публикуваме обява. Обявата е издадена от Общинска служба по земеделие Братя Даскалови и може да прочетете ТУК.

Адрес:

Област Стара Загора
община Братя Даскалови,
с. Братя Даскалови,
ул. Септемврийци № 55

Кмет:
04134/ 2388
kmet@bratia-daskalovi.com

Местни данъци и такси
Старши  експерт
localtaxes@bratia-daskalovi.com

...